Kdo jsme?

Plav! Vodní záchranařina se psy, zapsaný spolek, je samostatným dobrovolným sdružením fyzických osob zabývajících se kynologickou činností na území České republiky. Jeho členem se může stát každý zájemce hlásící se ke stejným myšlenkám a ideálům, ať již vlastní psa s průkazem původu či bez PP.

Naše cíle?

Cílem našeho Spolku je rozvíjet kynologické aktivity v oblasti vodní záchranařiny, pořádat akce za účelem popularizace tohoto sportu a aktivně se podílet na jeho zdárném rozvoji v České republice. V rámci naplňování těchto aktivit se snažíme spolupracovat se zahraničními spolky, které prosazují stejné cíle. Pokud chcete i Vy přispět ke zdárné realizaci těchto cílů - či si jen chcete vyzkoušet, co to ta vodní záchranařina je, jste vítáni!