Výbor

V souladu s právními předpisy, usneseními členských schůzí, směrnicemi a řády, řídí a odpovídá za činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Do jeho působnosti patří například sestavení plánu činnosti a hospodaření spolku, příprava a svolání členských schůzí, jejich usnesení posléze plní, atd.

Doubravka Olšáková

Předsedkyně

Kontakt: vybor-plav@seznam.cz

Kamil Kňourek

Jednatel

Kontakt: vybor-plav@seznam.cz

Tereza Andrysová

Místopředsedkyně

Kontakt: vybor-plav@seznam.cz

Hana Vojtková

Účetní

Kontakt: vybor-plav@seznam.cz

Kontrolní komise

Kontrolní komise má povinnost sledovat a kontrolovat činnost a hospodaření spolku a všech jeho orgánů. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru spolku.

Barbora Černilová

Členka KK

Kontakt: kontrolni-komise-plav@seznam.cz

Lucie Zetová

Členka KK

Kontakt: kontrolni-komise-plav@seznam.cz

Jana Mašková

Člen/ka KK

Kontakt: kontrolni-komise-plav@seznam.cz